Financie

Ponuka globálnych služieb ekonomického a finančného poradenstva pre celkovú správu financií, ich bezpečného zhodnotenia, financovanie bývania, alebo podnikania, ako aj možnosti šetrenia finančných zdrojov.
Celková ponuka sprievodných služieb súvisiacich s realizáciu predmetných činností, ako napr. znalecké posudky, kataster, notárske úkony a podobne…

Ponúkané služby sprostredkovania:

Spotrebné úvery:

 • spotrebné úvery ( bezúčelové )
 • zvýhodnené spotrebné úvery
 • spotrebné úvery hypotekárneho typu
 • spotrebný úver na kúpu auta
 • študentské spotrebné úvery
 • spotrebné úvery s upraveným splátkovým kalendárom

Úvery na bývanie:

 • hypotekárne úvery na bývanie
 • zvýhodnené hypotekárne úvery
 • hypotekárne úvery so štátnym príspevkom pre mladých
 • kombinované hypotekárne úvery ( kúpa + rekonštrukcia )

Podnikatelia:

 • spotrebné úvery
 • hypotekárne úvery
 • úvery na financovanie rekonštrukcie a údržby bytových domov a ich častí ( SVB spoločenstvá vlastníkov bytov, BD – bytové družstvá )
 • kontokorentné úvery
 • úvery na developerskú činnosť
 • vkladové produkty
 

© 2009-2019 Ján Strnisko – SFR finance
Pod Hrabinou 7, 949 11 Nitra. Všetky práva vyhradené